Home

Film produktowy

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Film produktowy

To popularne narzędzie video-marketingu. Przedstawia dany produkt lub usługę i prezentuje najważniejsze jego zalety.

Przy pomocy obrazu i dźwięku zamkniętych w kilkudziesięciu sekundach animacji zachęcamy odbiorców, do tego, aby sami wypróbowali Twój produkt i przekonali się o jego korzyściach.

Powrót