Home

Infografika

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Infografika

Graficzne przedstawienie danych, informacji, wiedzy.

Grafika objaśniająca, kładzie bowiem nacisk na graficzne wyjaśnienie informacji, przekazywanie pewnych idei obrazami. Zawiera dane liczbowe, wykresy, tabele, diagramy, które opatrzone są obrazkami lub symbolami. Infografiki często zawierają sporą dawkę humoru.

Powrót