Home

Montaż

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Montaż

To zabieg cięcia i sklejania poszczególnych kadrów, w kolejności zapewniającej ciągłość narracyjną.

Montowanie ma bardzo duży wpływ na ostateczny kształt produkcji. Prowadzony jest zwykle w etapie postprodukcji filmu. Przyśpieszony, równoległy, zdarzeń i skojarzeń - te rodzaje montażów nie są dla naszych specjalistów żadną tajemnicą. Kreatywne montowanie to nasza specjalność!

Powrót