Home

Outro

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Outro

Inaczej: tyłówka – sceny zamykające film lub animację.

Podobnie jak intro – opatrzone zawsze tą samą muzyką, z napisami końcowymi, z których dowiemy się o składzie ekipy filmowej i aktorach. W przypadku serii animacji, outro oraz intro podkreśla spójność filmików.

Powrót