Home

Post produkcja

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Post produkcja

To etap tworzenia filmu i produktów video. Postprodukcję zacząć można, gdy zdjęcia są już zakończone, a materiał dźwiękowy nagrany. Celem jest stworzenie finalnej produkcji video.

Polega między innymi na dodawaniu napisów, efektów wizualnych i dźwiękowych, nagrywaniu postsynchronów. Jej efektem jest przygotowywanie wersji emisyjnej filmu. W Studio Pigeon znamy postprodukcyjne sztuczki i lubimy filmowe wyzwania.

Powrót