Home

Project Manager

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Project Manager

Koordynuje prace nad projektem. Innymi słowy agent do zadań specjalnych, człowiek orkiestra z pałeczką dyrygenta w dłoni, terminator.

Dba o rozwój i kształt  projektu od pierwszych chwil jego trwania aż do momentu oddania go klientowi w ostatecznej wersji. W Studio Pigeon project managerzy czuwają nad produkcją animacji, inspirują, korygują, utrzymują kontakt z klientem, ale przede wszystkim doradzają mu jak najlepiej przekazać za pomocą filmowego obrazu, interesujący go komunikat. 

Powrót