Home

Rendering

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Rendering

Proces, który polega na dostosowywaniu formatu danej informacji do środowiska, w którym ma być używana.

Nasze animowane produkcje zawsze podlegają renderowaniu. W Studio Pigeon wiemy, że aby wyrenderować nasze dzieło wystarczy sięgnąć po 3ds Max, Cinema 4D, LightWave 3D, Blender, Mental Ray lub V-ray. Ten tajemniczy proces jest niezbędny do zakończenia produkcji animacji sukcesem.

Powrót