Home

Skrypt

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Skrypt

Zapis zawierający instrukcje dotyczące działania programu, aplikacji. Skryptami nazywane są też programy napisane w językach skryptowych, które powstają wewnątrz danej aplikacji.

Języki skryptowe są często zaprojektowane z myślą o interakcji z użytkownikiem. W Studio Pigeon tworzymy aplikacje skryptowe oraz - na ich potrzeby - specjalne grafiki. Nowe media to dla nas zdobyte tereny.

Powrót