Home

Studio animacji

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Studio animacji

To organizacja - miejsce i ludzie, których wysiłki i wspólna praca skutkuje produkcją filmów animowanych.

W studio animacji zajmujemy się tworzeniem explainer video, reklam, filmów produktowych, filmików promocyjnych. Wymyślamy pomysły, które później za pomocą programów graficznych zamieniamy w obraz i wprawiamy w ruch.

Powrót