Home
 Benefit Systems

Benefit Systems — Program motywujący pracowników

Benefit Systems wspiera ludzi w tworzeniu dobrych relacji zawodowych i osiąganiu równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Oferuje w tym celu różnego rodzaju świadczenia – od zajęć fitness i siłowni, przez zniżki w restauracji, aż po bilety do kina. Naszym głównym wyzwaniem było pokazanie zależności pomiędzy czasem spędzonym w pracy a czasem wolnym, bez odnoszenia się bezpośrednio do oferty klienta. Wizualną część opowieści oparliśmy na dużym, powracającym kręgu jako symbolu życia codziennego. Nie chcieliśmy skupiać uwagi widza na postaci, dlatego ograniczyliśmy ją do prostej i symbolicznej sylwetki, rezygnując z twarzy i mimiki.

 Benefit Systems
Benefit Systems videoPlay video
 Benefit Systems
 Benefit Systems
 Benefit Systems
 Benefit Systems
 Benefit Systems
 Benefit Systems

Twórcy

Podobne projekty