Home

After effects

Wszystkie pojęcia

Wybierz
After effects

To program z pakietu Adobe, służący do animowania obrazów, tworzenia efektów specjalnych oraz kompozycji. Używany jest przede wszystkim w animacjach typu 2D i 2,5D.

Efekty pracy w nim zobaczyć można zarówno w filmach, jak i w produkcjach telewizyjnych. Animatorzy w Studio Pigeon są z nim blisko zaprzyjaźnieni. To między innymi dzięki niemu nasze produkcje ożywają.

Powrót