Home

Booklet

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Booklet

To broszura przesyłana do klienta, która zawiera jasno opisany oraz zobrazowany pomysł na realizację projektu.

W booklecie znajdziecie scenariusz, storyboard, koncept art, harmonogram i kosztorys. To wszystko klient otrzymuje od nas za free, jeszcze przed podpisaniem umowy. W Studio Pigeon stawiamy na jasną komunikację z klientem. Booklet jest zatem naszą szybką odpowiedzią na przesłany do nas brief. 

Powrót