Home

Start Up

Wszystkie pojęcia

Wybierz
Start Up

Młoda, rozwijająca się firma, często związana z branżą internetową i technologiczną. Charakteryzują ją niskie koszty rozpoczęcia działalności, szansa na duży zysk, ale także spore ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Twierdzi się, że za każdym razem, gdy turysta karmi gołębia na krakowskim rynku, ktoś na świecie zakłada nowy start-up. Jak nie zginąć ze swoim pomysłem w morzu innych? Odpowiedź to explainer video dla star-upów, specjalność Studio Pigeon.

Powrót